Altres plans

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DEL GOVERN D'ESPANYA (PLA MRR)

MRR

La formació dels professionals sanitaris en el marc dels plans de formació continuada s’inclou com a inversió en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del Govern d’Espanya, a través del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)

POBLACIÓ DIANA

Professionals sanitaris gestionats per la Conselleria de Sanitat, entenent per professionals sanitaris els inclosos en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

OBJETIU GENERAL

Incloure en el pla de formació continuada de les i els professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, gestionats per la CS, accions formatives vinculades amb els objectius i mesures incloses en el component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.

PLA 2021

Objectius específics

 • Formar, almenys, 2.392 professionals sanitaris
 • Completar, almenys, 9.568 crèdits CFC
 • Destinar, almenys, el 10% dels fons a la formació continuada de professionals sanitaris de Medicina Familiar i Comunitària, i Infermeria que exercixen en l’àmbit de l’atenció primària.

Característiques del pla

El Pla MRR de l’EVES per a 2021 s’executa en el primer semestre de l’any 2022, conté 41 activitats formatives distribuïdes segons la modalitat en què s’impartixen de la següent manera:

 • Activitats en línia: 35
 • Activitats semipresencials (part en línia i part presencial): 3
 • Activitats telepresencials (mitjançant videoconferència): 2
 • Activitats presencials: 1

PLA 2022

Objectius específics

Inclòs en el pla de formació continuada de les i els professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, gestionats per la CS, accions formatives vinculades amb els objectius i mesures incloses en el component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya

 • Formar, almenys, 3.080 professionals sanitaris
 • Completar, almenys, 12.320 crèdits CFC

Característiques del pla

El Pla MRR de l’EVES per a 2022 s’executa en el primer semestre de l’any 2022, conté 78 activitats formatives distribuïdes segons la modalitat en què s’imparteixen de la següent manera:

 • Activitats en línia: 61
 • Activitats semipresencials (part en línia i part presencial): 8
 • Activitats telepresencials (mitjançant videoconferència): 7
 • Activitats presencials: 2

Sol·licituds

Algunes de les activitats que componen este pla van ser incloses en el Pla de Formació Continuada de 2022, per la qual cosa ja van ser sol·licitades en el termini previst. Les activitats formatives no publicades en este pla es publicaran en la pàgina web de l’EVES amb anterioritat a la data d’inici, tal com es fa amb les del Pla Escola i es podran sol·licitar en eixe moment.

PLA 2023

Objectius específics

Inclòs en el pla de formació continuada de les i els professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana, gestionats per la CS, accions formatives vinculades amb els objectius i mesures incloses en el component 18 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya

Característiques del pla

El Pla MRR de l'EVES per a 2023 (informació actualitzada el 28/07/2023) s'executa durant tot l'exercici 2023 i conté 119 activitats formatives distribuïdes de la següent manera segons la modalitat en què s'impartixen:

 • Activitats en línia: 96
 • Activitats semipresencials (part en línia i part presencial): 8
 • Activitats telepresenciales (per videoconferència): 10
 • Activitats presencials: 5

Sol·licituds

Algunes de les activitats que componen este pla van ser incloses en el Pla de Formació Continuada de 2023, per la qual cosa ja van ser sol·licitades en el termini previst. Les activitats formatives no publicades en este pla es publicaran en la pàgina web de l’EVES amb anterioritat a la data d’inici, tal com es fa amb les del Pla Escola i es podran sol·licitar en eixe moment.

Selecciona tu plan