Noticies

PUBLICACIÓ DE LES RESPOSTES DE LA PROVA DE CONEIXEMENT PER AL DTSM 2023-INFERMERIA

30/06/2023

PUBLICACIÓ DE LES RESPOSTES DE LA PROVA DE CONEIXEMENT PER AL DTSM 2023-INFERMERIA

Es fa pública la plantilla amb les respostes correctes a la prova de coneixement per a la selecció de l'alumnat per al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat per a personal diplomat o graduat en Infermería.

Es fa pública la plantilla amb les respostes correctes a la prova de coneixement per a la selecció de l'alumnat per al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat per a personal diplomat o graduat en Infermería, que es pot descarregar ací.
Hi ha un termini de 72 hores, des de la data de publicació de la plantilla amb les respostes correctes, per a impugnar, si és el cas, aquelles preguntes que continguen errors o inexactituds en la resposta.
Les impugnacions s'enviaran al correu electrònic del registre de l'EVES, registre_eves@gva.es, correctament identificades, amb nom, cognoms i DNI/NIE de la persona que les realitza, degudament argumentades i documentades.
Una vegada valorades les al·legacions pel personal responsable del SES, l'EVES publicarà en la seua pàgina web la plantilla amb les respostes correctes.

 

Compartir

Galeria d'imatges

PUBLICACIÓ DE LES RESPOSTES DE LA PROVA DE CONEIXEMENT PER AL DTSM 2023-INFERMERIA