Noticies

PUBLICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA DE L'EVES 2024

12/02/2024

PUBLICACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ CONTINUADA DE L'EVES 2024

Amb data 12 de febrer de 2024 es publica en el DOGV mitjançant la Resolució de 5 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal al servei de la Generalitat de 2024, dins del qual s'inclou el Pla de formació de l'EVES 2024.
 

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en la pàgina web de l'EVES, donarà principi el dia 13 de febrero i finalitzarà el dia 27 febrer, tots dos inclosos.

Podrà participar en les activitats relacionades en l'annexo II B el personal d'institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es realitzen funcions de salut pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat, i també el personal sanitari de l'Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si és el cas, per a cada activitat. També podrà participar en les activitats oferides per l'EVES el personal que realitze funcions de tipus sociosanitari gestionat per la Generalitat Valenciana.

Es recomana fer la sol·licitud dels cursos utilitzant un navegador actualitzat o, si hi ha algun problema, l'última versió de Google Chrome.

IMPORTANT: EL NOM I COGNOMS QUE POSE EN LA SOL·LICITUD HA DE COINCIDIR EXACTAMENT AMB EL QUE FIGURA EN EL SEU DNI.

Les incidències i consultes hauran de dirigir-se necessàriament al correu electrònic continuada_eves@gva.es, indicant el seu NIF/NIE/núm. de passaport, nom complet i telèfon.

Els següents cursos no estan disponibles per a ser sol·licitats ja que han sigut cancel·lats durant el procés de publicación.

  • 32437529A INTRODUCCIÓ A LA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (PRESENCIAL)
  • 32436329A INTRODUCCIÓ AL PLA DE SEGURETAT DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA (SEMIPRESENCIAL)
  • 32440427A NORMATIVA PER LA QUAL ES REGULA LA INCAPACITAT TEMPORAL I COMPETÈNCIES DE LA INSPECCIÓ DE SERVICIS SANITARIS A LA COMUNITAT VALENCIANA (EN LÍNIA)
  • 32439917A VALORACIÓ INTEGRAL DEL PACIENT AMB INSUFICIÈNCIA CARDÍACA I L’ÚS DE DISPOSITIUS D’IMATGE (SEMIPRESENCIAL)

Compartir

Galeria d'imatges