Protecció de dades

La informació personal recollida en aquest portal té com a finalitat la gestió de les activitats formatives dirigides al personal al servei de l´Administració sanitària i personal extern, principalment per a formació en matèries relacionades amb la salut, l´assistència i la gestió sanitària. . L´entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (carrer Misser Mascó, 31-33, 46010 València), davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç, o físicament quan siga possible en els registres d´entrada dels serveis centrals i territorials d´aquesta conselleria. Pot accedir a la informació addicional sobre el tractament de les seues dades en el Registre d´Activitats de tractament de la Conselleria.