_Valencià _Castellano _English
Recomanacions bibliogràfiques per especialitat Recomanacions bibliogràfiques per especialitat

Actualització: setembre-2018

Fonts:

- Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

- SCB/947/2018, de 7 de setembre, per la qual s'aprova l'oferta de places i la convocatoria de proves selectives 2018 per a l'accés en l'any 2019, a places de formació sanitària especialitzada per a Metges, Farmacèutics, Infermers, o altres graduats/licenciats universitaris de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física. (BOE de 14 de setembre de 2018, núm. 223)

 

Des d’esta pàgina es poden consultar:

 • els requisits bibliogràfics recomanats per les Comissions Nacionals d’Especialitat
 • els programes formatius
 • requisits d’acreditació per a cadascuna de les especialitats
 • l'accés directe a les publicacions electròniques recomanades
 • la llista d’hospitals de la Comunitat Valenciana on es realitza la formació

AL•LERGOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia

 

Programa formatiu

Ordre SCO/3081/2006, de 20 de setembre, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu de l'especialitat d'Al•lergologia (BOE de 9 d'octubre de 2006, núm. 241).

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Al•lergologia)

Publicacions recomanades

No s'especifiquen

 

tornar a l'índex

ANÀLISI CLÍNICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi
 • Hospital General d'Elda
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera

 

Programa formatiu

Ordre SCO/3369/2006, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Anàlisi Clínica (BOE de 2 de novembre de 2006, núm. 262)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Anàlisi clínica)

Publicacions recomanades

- 10 textos dels últims 5 anys corresponents als grans epígrafs de l’especilitat

 

tornar a l'índex

ANATOMIA PATOLÒGICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

 

Programa formatiu

Orden SCO/3107/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Anatomia patològica (BOE de 10 d’octubre de 2006, núm. 242)

Ordre SAS/1351/2009, de 6 de maig, per la qual es modifica el programa formatiu de l’especialitat d’Anatomia patològica (BOE de 28 de maig de 2009, núm. 129)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Anatomia patològica)

Publicacions recomanades

- bases de dades interactives

- textos genèrics o tractats (almenys 5)

- monografies (mínim 5 publicades als últims 5 anys)

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital General d'Elda
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital de Dénia
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera
 • Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

 

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència per Resolució de data 25 d’abril de 1996

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Anestesiologia i reanimació)

Publicacions recomanades

- almenys 5 llibres d’entre els següents:

 • Autor: Miller RO
  Títol: Anestesia.
  Ed. Doyma S.A. 23
 • Autor: Gregory GA
  Títol: Pediatric Anesthesia.
  Ed. Churchill Livingstone
 • Autor: Cullen BF, Stoelting RK, Barash PG
  Títol: Clinical Anesthesia.
  Ed. Lippincot
 • Autor: Kaplan JA
  Títol. Cardiac Anesthesia.
  Ed. Grune Stratton
 • Autor: Kaplan JA
  Títol: Thoracic Anesthesia.
  Ed. Churchill Livingstone
 • Autor: Dorsch JA
  Títol: Understanding Anesthesia Epipment
  Ed. Williams Wilkins
 • Autor: Goodman y Gilman
  Títol: Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica.
  Ed. Panamericana
 • Autor: Muschim WVV
  Títol: Automatic Ventilation of the Lungs.
  Ed. Blackwell Scientific Publications
 • Autor: Grande CHM
  Títol: Tratado de Anestesia en el Paciente Traumatizado y en Cuidados Críticos.
  Ed. Mosby/Doyma Libros
 • Autor: Stoelting
  Títol. Anesthesia and Co-existing diseases
 • Autor: Bonica JJ
  Títol: The management of Pain
  Ed. Lea and Febiger
 • Autor: Brown, David L
  Títol: Atlas de Anestesia Regional.
  Ed. Mosby/Doyrna Libros
 • Autor: Cousins MJ, Bridembaugh PHO
  Títol: Neural Blockade in Clinica Anesthesia and Management of Pain.
  Ed. Lippincott

 

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia

Programa formatiu

Ordre SCO/1258/2007, de 13 d’abril, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Angiologia i Cirurgia vascular (BOE de 8 de maig de 2007, núm. 110).

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Angiologia i Cirurgia vascular)

Publicacions recomanades

No s'especifiquen

 

tornar a l'índex

APARELL DIGESTIU
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SAS/2854/2009, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Aparell digestiu (BOE de 26 d’octubre de 2009, núm. 258).

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Aparell digestiu)

Publicacions recomanades

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

BIOQUÍMICA CLÍNICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera

Programa formatiu

Ordre SCO/3252/2006, de 2 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de bioquímica clínica (BOE de 21 d’octubre de 2006, núm. 252)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Bioquímica clínica)

Publicacions recomanades

- almenys 5 llibres amb una antiguitat no superior als 3 anys de l’última edició publicada i seleccionats d’entre els següents:

 • Autor: Devlin TM
  Títol: Texbook of biochemistry with clinical correlations
  New York: John Wiley
 • Autor: Fuentes Ardenu, X.; Queraltó Compañó, JM
  Títol: Bioquímica Clínica: aspectos semiológicos
  Barcelona: Ediciones Mayo
 • Autor: González Sastre, F.
  Títol: Bioquímica Clínica. Semiología y diagnóstico: interpretación de los datos de laboratorio
  Barcelona: Barcanova
 • Autor: Henry, JB.
  Títol. Todd-Sandford-Davidsohn Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
  Philadelphia: WB Saunders
 • Autor: Herrera E.
  Títol: Bioquímica
  Madrid: Interamericana
 • Autor: Kaplan, LA, Pesce AJ.
  Títol: Clinical Chemistry. Theory, analysis, and correlation
  St. Louis: Mosby
 • Autor: Montgomery R., Dryer RL., Conway TW, Spector AA.
  Títol: Biochemistry. A case oriented approach
  St. Louis: Mosby
 • Autor: Pesce AJ., Kaplan LA.
  Títol: Methods in Clinical Chemistry
  St. Louis: Mosby
 • Autor: Richterich R., Colombo JP.
  Títol: Clinical Chemistry. Theory Practice and Interpretation
  Chichester: John Wiley & sons
 • Autor: Skoog DA., West DM.
  Títol: Principies of instrumental analysis
  Holt
 • Autor: Tietz NW
  Títol: Textbook of Clinical Chemistry
  Philadelphia: Saunders
 • Autor: Stryer, L.
  Títol: : Bioquímica
  Ed. Reverte, 1996

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

- almenys 3 publicacions d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

CARDIOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitario d'Elx
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/1259/2007, de 13 de abril, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Cardiologia (BOE de 8 de maig de 2007, núm. 110).

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cardiologia)

Publicacions recomanades

- textos i revistes actualitzats:

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència per Resolució de data 25 d’abril de 1996

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia cardiovascular)

Publicacions recomanades

- llibres de cirurgia cardiovascular:

 • Autor: JW Kirlin, BG. Barratt-Boyes
  Títol: : Cardiac Surgery
  2n edition, Churchill Livingstone
 • Autor: E. Braunwald
  Títol: Heart Disease
  Saunders Company
 • Autor: J. Stark, AD. Pacifico
  Títol: : Reoperations in Cardiac Surgery
  Springer-Verlag
 • Autor: PH. Kay
  Títol: Techniques in Extracorporeal Circulation
  3d edition, Butterworth-Heinemann Ltd
 • Autor: PA. Sánchez
  Títol: : Cardiología Pediátrica. Clínica y Cirugía
  Salvat Editores
 • Autor: BR. Wilcox, RH Anderson
  Títol: : Surgical Anatorny of the Heart
  Churchill Lingstone
 • Autor: LH Coh
  Títol: : Modem Techniques in Surgery. Cardiac/Thoracic Surgery
  2n edition, Mosby-Year Book
 • Autor: AR. Castañeda, RA. Jonas, JE. Mayer, FL. Hanley
  Títol: : Cardiac Surgery of the Neonate and Infant
  WB. Saunders Company
 • Autor: RA. Jonas, MI. Elliot
  Títol: Cardiopulmonary Bypass in Neonates, Infants and Young Children
  Butterworth Heinemann
 • Autor: RE. Rutherford
  Títol: Vascular Surgery
  3rd edition, Saunders Company
 • Autor: RM. Greenhalgh
  Títol: Vacular and Endovascular Surgical Techniques
  3rd edition, WB Saunders Company
 • Autor: WS. Moor
  Títol: Vascular Surgery
  WB. Saunders Company
 • Autor: J. WaIIwork
  Títol: Heart and Heart-Lung Transplantation
  WB. Saunders Company
 • Autor: DKC. Cooper
  Títol: The Transplantation and Replacement of Thoracic Organs
  Kluwer Academic Publisher

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

CIRURGIA GENERAL I DE L’APARELL DIGESTIU
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi
 • Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova deValència
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira
 • Hospital de Sagunt
 • Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva
 • Hospital Francesc de Borja de Gandia

Programa formatiu

Ordre SCO/1260/2007, de 13 d’abril, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Cirurgia general i de l’Aparell digestiu (BOE de 8 de maig de 2007, núm. 110)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia general i de l’aparell digestiu)

Publicacions recomanades

- es considera molt recomanable l’accés al sistema d’informació bibliogràfica MEDLINE

- subscripciones a les següents publicacions:

 

tornar a l'índex

CIRURGIA ORAL I MAXIL•LOFACIAL
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Clínic Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2753/2007, de 4 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Cirurgia oral i maxil•lofacial (BOE de 25 de setembre de 2007, núm. 230)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia oral i maxil•lofacial)

Publicacions recomanades

- textos i revistes actualitzats, almenys 2 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitario d'Elx
 • Hospital de la Vega Baja d'Orihuela
 • Hospital General d'Elda
 • Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari de Torrevieja
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira
 • Hospital de Sagunt
 • Hospital Francesc de Borja de Gandia

Programa formatiu

Ordre SCO/226/2007, de 24 de gener, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Cirurgia ortopèdica i Traumatología (BOE de 7 de Febrer de 2007, núm. 33)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia ortopèdica i Traumatologia)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

CIRURGIA PEDIÀTRICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València

Programa formatiu

Ordre SCO/3253/2006, de 2 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Cirurgia peiàtrica (BOE de 21 d’octubre de 2006, núm. 252)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia pediàtrica)

Publicacions recomanades

- almenys 5 llibres d’entre els següents:

 • Autor: Randolph et al.
  Títol: Pediatric Surgery (2 tomos)
  4 ed. Year Book Med. Pub. inc. 1990
 • Autor: Ashcraft-Holder
  Títol: Pediatric Surgery
  2 ed. Saunders, 1993
 • Autor: Spitz-Coran
  Títol: Pediatric Surgery. Operative surgery
  5 Ed. Chapman et al. Pub. 1994
 • Autor: Lister-Irving
  Títol: Neonatal Surgery
  3 ed. Butterworths, 1990
 • Autor: Kelalis-King
  Títol: Clinical Pediatric Urology
  3 Ed Saunders, 1993
 • Autor: Skandalakis-Gray
  Títol: Embryology for Surgeons
  2 Ed. Williamis and Wilkins, 1994
 • Autor: Pizzo-Poplack
  Títol: PrincipIes and practice of Pediatric Oncology
  Williams and Wilkins, 1994
 • Autor: O'Neill, JA; Rowe; Grosfeld, JL.
  Títol: Pediatric surgery
  St Louis: Mosby, 1998. 5th ed. 2 vols
 • Autor: MI Rowe et al.
  Títol: Essentials of pediatric surgery
  Mosby, 1995

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

CIRURGIA PLÀSTICA, ESTÈTICA I REPARADORA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Clínic Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SAS/1257/2010, de 7 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Cirurgia plàstica, estètica i reparadora (BOE de 15 de maig de 2010, núm. 119)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia plàstica, estètica i reparadora)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

CIRURGIA TORÀCICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència per Resolució de data 25 d’abril de 1996

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Cirurgia toràcica)

Publicacions recomanades

- textos i revistes de l’especialitat actualitzats &ndash

- accés als sistemas informàtics de bases de dades bibliogràfiques internacionals

 

tornar a l'índex

DERMATOLOGIA MEDICOQUIRÚRGICA I VENEREOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2754/2007, de 4 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Dermatología Medicoquirúrgica i Venereologia (BOE de 25 de setembre de 2007, núm. 230)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Dermatología Medicoquirúrgica i Venereologia)

Publicacions recomanades

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/3122/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Endocrinologia i Nutrició (BOE d’11 d’octubre de 2006, núm. 243)

Ordre SCO/1233/2007, de 13 d’abril, per la qual es corregixen errades de l’Ordre SCO/3122/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Endocrinologia i Nutrició (BOE de 7 de maig de 2007, núm. 109)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Endocrinologia i Nutrició)

Publicacions recomanades

- textos i revistes de l’especialitat i referits a Endocrinologia, Diabetes, Metabolismo i Nutrició

- almenys disposarà de 10 revistes internacionals de l’especialitat seleccionades entre les de major índex d’impacte del SCI

 

tornar a l'índex

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitario de la Ribera d'Alzira

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Educació, Universitats, Investigació i Desenvolupament del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per Resolució de data 20 de maig de 1999

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Farmàcia Hospitalària)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

FARMACOLOGIA CLÍNICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant

Programa formatiu

Ordre SCO/3129/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Farmacologia clínica (BOE de 12 d’octubre de 2006, núm. 244)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Farmacologia clínica)

Publicacions recomanades

- últimes edicions dels llibres:

 • Títol: Ama Drug Evaluations
  (AMA)
 • Títol: Martindale: The Extra Pharmacopoeia
  (The Pharmaceutical Press)
 • Títol: Evaluations of Drug Interactions
  (Mosby)
 • Autor: Goodman y Gilman
  Títol: Las Bases Farmacológicas de la terapéutica
  (Panamericana)
 • Autor: Rowland y Tucker
  Títol: Pharmacokinetics: The theory and methodology
  (Pergamon Press)
 • Autor: Spilker
  Títol: Guide to Clinical Trials
  (Raven Press)
 • Títol: Meyle's Side Effects ofDrugs
  (Elsevier)
 • Títol: Drugs in Pregnancy and Lactation
  (Williams & Wilkins)
 • Títol: Avery's Drug Treatment. PrincipIes and Practice of Clinical Pharrnacology and therapeutics
  (Adis)

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/3254/2006, de 2 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Hematologia i Hemoteràpia (BOE de 21 d’octubre de 2006, núm. 252)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Hematologia i Hemoteràpia)

Publicacions recomanades

- llibres actualitzats entre els quals es recomanen:

 • Principios de Medicina Interna (Harrison)
 • Medicina Interna (Farreras/Rozman)
 • Medicina Interna (Rodés/Guardia)
 • Tratado de Medicina Interna (Díaz-Rubio/Espinós)
 • Hematology (Williams)
 • Wintrobe's: Clinical Hematology
 • Hematology. Basic Principies and Practice (R Hoffman / EJ Benz)
 • Hematología Clínica (J. Sans Sabrafen)
 • La citología óptica en el diagnóstico hematológico (Woessner / Lafuente / Florensa)
 • Blood Transfusion in Clinical Medicine (Mollison/ Engelfriet/ Contreras)
 • Technical Manual (AABB)
 • Nathan and Oski's hematology ofinfancy and childhood (Nathan/Oski)

- revistes actualitzades entre les quals es recomanen:

 

tornar a l'índex

IMMUNOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

no s'oferten places en la present convocatòria

Programa formatiu

Ordre SCO/3255/2006, d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Immunologia (BOE de 21 d’octubre de 2006, núm. 252)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Immunologia)

Publicacions recomanades

- almenys 5 revistes internacionals específicament d’Immunologia i 10 més relacionades amb esta especialitat totes incloses en el Current Contents

 

tornar a l'índex

INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDM AFiC d'Alacant - HGU d'Alacant
 • UDM AFiC d'Alacant – HGU d'Elx
 • UDM AFiC d'Alacant – HG d'Elda
 • UDM AFiC d'Alacant – H. de la Vega Baja. Orihuela
 • UDM AFiC d'Alacant – HU de Sant Joan de Alacant
 • UDM AFiC d'Alacant – H. Marina Baixa. Vila Joiosa
 • UDM AFiC de Castellón – HGU de Castelló
 • UDM AFiC de València – H. Lluís Alcanyís. Xàtiva
 • UDM AFiC de València – H. Arnau de Vilanova de València
 • UDM AFiC de València – HU Dr. Peset
 • UDM AFiC de València - HGU de València

Programa formatiu

Ordre SAS/1729/2010, de 17 de juny, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria familiar i comunitària (BOE de 29 de juny de 2010, núm. 157)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Infermeria familiar i comunitària)

Publicacions recomanades

- accés a bases de dades(per exemple MEDLINE, BIREME, Joanna Briggs, CINALH, REDICS, Cochrane)

- accés al text complet de revistes nacionals i internacionals , bé en format paper o mitjançant biblioteques virtuals

 

tornar a l'índex

INFERMERIA GERIÀTRICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

no s’oferten places en la present convocatòria

Programa formatiu

Ordre SAS/3225/2009, de 13 de novembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria geriàtrica (BOE de 30 de novembre de 2009, núm. 288)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Infermeria geriàtrica)

Publicacions recomanades

- accés a bases de dades(per exemple MEDLINE, BIREME, Joanna Briggs, CINALH, REDICS, Cochrane)

- accés al text complet de revistes nacionals i internacionals , bé en format paper o mitjançant biblioteques virtuals

 

tornar a l'índex

INFERMERIA PEDIÀTRICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

no s’oferten places en la present convocatòria

Programa formatiu

Ordre SAS/1730/2010, de 17 de juny, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria pediàtrica (BOE de 29 de juny de 2010, núm. 157)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Infermeria pediàtrica)

Publicacions recomanades

- accés a bases de dades(per exemple MEDLINE, BIREME, Joanna Briggs, CINALH, REDICS, Cochrane)

- accés al text complet de revistes nacionals i internacionals , bé en format paper o mitjançant biblioteques virtuals

 

tornar a l'índex

INFERMERIA OBSTÈTRICA-GINECOLÒGICA (COMARE)
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDENFOBG (EVES) - HGU d'Alacant
 • UDENFOBG (EVES) - HGU d'Elx
 • UDENFOBG (EVES) - HU de la Ribera. Alzira
 • UDM Obstetrícia i Ginecologia - Departament de Dénia
 • UDENFOBG (EVES) - HG d'Elda
 • UDENFOBG (EVES) - H. de la Vega Baja. Orihuela
 • UDENFOBG (EVES) - H. Marina Baixa. La Vila Joiosa
 • UDENFOBG (EVES) - H. Verge dels Lliris. Alcoi
 • UDENFOBG (EVES) - HU de Sant Joan d'Alacant
 • UDM Obstetrícia i Ginecologia - HU de Torrevieja
 • UDENFOBG (EVES) - HGU de Castelló
 • UDENFOBG (EVES) - H. de la Plana. Vila-Real
 • UDENFOBG (EVES) - HUiP la Fe
 • UDENFOBG (EVES) - HGU de València
 • UDENFOBG (EVES) - HU del Dr. Peset. València
 • UDENFOBG (EVES) - H. Clínic Universitari de València
 • UDENFOBG (EVES) - HU de la Ribera. Alzira
 • UDENFOBG (EVES) - H. Lluís Alcanyís. Xàtiva
 • UDENFOBG (EVES) - H. Francesc de Borja. Gandia

Programa formatiu

Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria obstètrica-ginecològica (Comare) (BOE de 28 de maig de 2009, núm. 129)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Infermeria obstètrica ginecològica)

Publicacions recomanades

- accés a bases de dades(per exemple MEDLINE, BIREME, Joanna Briggs, CINALH, REDICS, Cochrane)

- accés al text complet de revistes nacionals i internacionals , bé en format paper o mitjançant biblioteques virtuals

 

tornar a l'índex

INFERMERIA DE SALUT MENTAL
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDENFSM (EVES) - HU de la Ribera. Alzira
 • UDENFSM (EVES) – Unitat d'hospitalització psiquiàtrica del CHP de Castelló
 • UDENFSM (EVES)- H. Clínic Universitari de València
 • UDM Salut Mental - HG d'Elda
 • UDM Salut mental del HUiP la Fe-Departament de Salut de València
 • UDENFSM (EVES) – H. Marina Baixa. La Vila Joiosa

Programa formatiu

Ordre SPI/1356/2011, d’11 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria de Salut mental (BOE de 24 de maig de 2011, núm. 123)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Infermeria de Salut mental)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

INFERMERIA DE TREBALL
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HGU d'Alacant
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HGU de Castelló
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HGU d'Elx
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana-HU Dr. Peset. València
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HUiP la Fe. València
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- H. Clínic Universitari de València
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- H. Lluís Alcanyís. Xàtiva

Programa formatiu

Ordre SAS/1348/2009, de 6 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria del Treball (BOE de 28 de maig de 2009, núm. 129)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Infermeria del Treball)

Publicacions recomanades

- principals llibres i revistes relacionades amb l’especialitat

- accés a fonts bibliogràfiques digitals i articles complets

 

tornar a l'índex

MEDICINA DEL TREBALL
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HGU d'Alacant
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HGU de Castelló
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HGU d'Elx
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana-HU Dr. Peset. València
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- HUiP la Fe. València
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- H. Clínic Universitari de València
 • UDM Salut laboral de la C. Valenciana- H. Lluís Alcanyís. Xàtiva

Programa formatiu

Ordre SCO/1526/2005, de 5 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Medicina del Treball (BOE de 28 de maig de 2005, núm. 127)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina del Treball)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDM AFiC d'Alacant - HGU d'Alacant
 • UDM AFiC d'Alacant - H. Verge dels Lliris. Alcoi
 • UDM AFiC d'Alacant – H. de Dénia
 • UDM AFiC d'Alacant – HGU d'Elx
 • UDM AFiC d'Alacant – HG d'Elda
 • UDM AFiC d'Alacant – H. de la Vega Baja. Orihuela
 • UDM AFiC d'Alacant – HU de Sant Joan de Alacant
 • UDM AFiC d'Alacant – HU de Torrevieja
 • UDM AFiC d'Alacant – H. Marina Baixa. La Vila Joiosa
 • UDM AFiC de Castelló – HGU de Castelló
 • UDM AFiC de Castelló – H. Comarcal de Vinaròs
 • UDM AFiC de Vila-Real – H. de La Plana. Vila-Real
 • UDM AFiC de València – H Francesc de Borja. Gandia
 • UDM AFiC de València - HU de la Ribera. Alzira
 • UDM AFiC de València – H. Lluís Alcanyís. Xàtiva
 • UDM AFiC de València – H. Clínic Universitari de València
 • UDM AFiC de València – H. Arnau de Vilanova. València
 • UDM AFiC de València – HU Dr. Peset. València
 • UDM AFiC de València - HGU de València
 • UDM AFiC de València - HUiP la Fe. València
 • UDM AFiC de València – HG de Requena
 • UDM AFiC de València – HU de Sagunt

Programa formatiu

Ordre SCO/1198/2005, de 3 de març, per la qual s’prova i publica el programa formatiu de l’especialitat Medicina familiar i comunitària (BOE de 3 de maig de 2005, núm. 105)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina familiar i comunitària)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General d'Elda
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/846/2008, de 14 de març, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Medicina física i Rehabilitació (BOE de 29 de març de 2008, núm. 77)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina física i Rehabilitació)

Publicacions recomanades

- llibres que es recomanen:

 • Enciclopedia médico-quirúrgica. Praxis Médica: Kinesiterapia-Medicina Fisica- Rehabilitación
 • Clinical Orthopaedic Rehabilitation
 • Rehabilitation Medicine. Joseph Goodgold. MOSBY
 • Medicina Fisica y Rehabilitación. Krusen. Edit. Panamericana
 • Músculos, pruebas y funciones. H.O. Kendal. JIMS
 • Ortopedia. Magee. Interamericana Mc Graw-Hill
 • Physical Rehabilitation; Assessment and Treatment. O'Sullivan
 • Functional Movement Reeducation. Ryerson

- revistes recomanades:

 

tornar a l'índex

MEDICINA INTENSIVA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitario d'Elx
 • Hospital de la Vega Baja d'Orihuela
 • Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari de Torrevieja
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència per Resolució de data 25 d’abril de 1996

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina intensiva)

Publicacions recomanades

- almenys 2 llibres d’entre els següents:

 • Intensive Care Medicine. Eds. Rippe JM, Irwin RS, Alpert JS, Dalen JE
 • The Pharmacological Approach to the critically ill patient. Eds. Chernovv, B.
 • Principles of Critical Care. Eds. Hall JB, Schimidt GA, Wood LDH.
 • Textbook of Critical Careo Eds. Shoemaker WC, Ayres S, Grenvik A, Holbrook PR, Thompson Wl
 • Pulmonary and Critical Care Medicine. Eds. Bone RC, Dantzker, George RE. Matthay RA, Reynolds HY

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

MEDICINA INTERNA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitario d'Elx
 • Hospital de la Vega Baja d'Orihuela
 • Hospital General d'Elda
 • Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari de Torrevieja
 • Hospital de Dénia
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital de la Plana de Vila-Real
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira
 • Hospital de Sagunt
 • Hospital Francesc de Borja de Gandia

Programa formatiu

Ordre SCO/227/2007, de 24 de gener, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Medicina interna (BOE de 7 de Febrer de 2007, núm. 33

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina interna)

Publicacions recomanades

- almenys 4 llibres d’entre els següents:

 • Harrison
 • Cecil
 • Stein
 • Kelley
 • Farreras
 • altres similars

- edicions recents d’almenys 1 llibre fonamental de les següents àrees:

 • Digestiu
 • Respiratori
 • Cardiologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Infeccioses

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

- almenys 1 revista per cadascuna de les següents àrees:

 • Digestiu
 • Respiratori
 • Cardiologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Infeccioses

 

tornar a l'índex

MEDICINA NUCLEAR
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència per Resolució de data 25 d’abril de 1996

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina nuclear)

Publicacions recomanades

- almenys 3 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • UDMPiSP de l'HGU d'Alacant
 • UDMPiSP de l'HGU d'Elx
 • UDMPiSP de l'HU de Sant Joan d'Alacant
 • UDMPiSP del Departament de València-Clínic-Malvarrosa- H. Clínic Universitari de València
 • UDMPiSP de l'HU del Dr. Peset. València
 • UDMPiSP de l'HGU de València

Programa formatiu

Ordre SCO/1980/2005, de 6 de juny, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Medicina preventiva i Salut pública (BOE de 27 de juny de 2005, núm 152)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina preventiva i Salut pública)

Publicacions recomanades

- un mínim de revistes sobre la matèria degudament catalogades

 

tornar a l'índex

MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira

Programa formatiu

Ordre SCO/3256/2006, de 2 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Microbiologia i Parasitologia (BOE de 21 d’octubre de 2006, núm. 252)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Microbiologia i Parasitologia)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

NEFROLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2604/2008, d’1 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Nefrologia (BOE de 15 de setembre de 2008, núm. 223)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Nefrologia)

Publicacions recomanades

- llibres actualitzats d’entre els següents:

 • The Kidney - Brenner and Rector
 • Oxford Textbook of Clinical Nephrology
 • Renal Pathology - Brenner
 • Tratado de Nefrología - Rodicio
 • Tratado de Hipertensión - Rodicio
 • Textbook of Medicine - Cecil
 • Medicina Interna - Farreras Rozman
 • Tratado de Medicina Interna - Harrison
 • Diagnóstico y tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica F. Valderrábano

- revistes actualitzades d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

NEUROCIRURGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/847/2008, de 14 de març, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Neurocirurgia (BOE de 29 de març de 2008, núm. 77)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Neurocirurgia)

Publicacions recomanades

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2617/2008, d’1 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Neurofisiología clínica (BOE de 16 de setembre de 2008, núm. 224)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Neurofisiología clínica)

Publicacions recomanades

- 5 textos bàsics de neurofisiología clínica (entre els quals s’inclourà 1 atlas)

- 2 revistes de reconegut interés:

 • 1 de sistema nerviós central
 • 1 de sistema nerviós perifèric

 

tornar a l'índex

NEUROLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/528/2007, de 20 de febrer, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Neurologia (BOE de 9 de març de 2007, núm. 59)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Neurologia)

Publicacions recomanades

- almenys 1 revista monogràfica per cada Unitat Especial existent

- es recomana la subscripció a totes les revistes neurològiques espanyoles

- 3 revistes mèdiques generals d’alt impacte com:

- almenys 10 revistes de Neurologia d’alt impacte com:

 

tornar a l'índex

OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitario d'Elx
 • Hospital Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital de la Plana de Vila-Real
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital de la Ribera d'Alzira
 • Hospital Francesc de Borja de Gandia

Programa formatiu

Ordre SAS/1350/2009, de 6 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia (BOE de 28 de maig de 2009, núm. 129)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Obstetrícia i Ginecologia)

Publicacions recomanades

- fonts documentals en paper

- accés a bases de dades (per exemple MEDLINE y CINALH)

- accés a text complet de revistes nacionals i internacionals d’interés

 

tornar a l'índex

OFTALMOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari de Torrevieja
 • Hospital General de Castelló
 • Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira
 • Fundació Oftalmològica del Mediterrani de València
 • Hospital de Sagunt
 • Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Programa formatiu

Ordre SAS/3072/2009, de 2 de novembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Oftalmologia (BOE de 16 de novembre de 2009, núm. 276)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Oftalmologia)

Publicacions recomanades

- almenys 5 revistes d’entre les 10 amb major impacte. Es recomanen especialment:

- es recomana molt especialment la informació amb accés almenys a MEDLINE e IRIS

 

tornar a l'índex

ONCOLOGIA MÈDICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/3370/2006, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Oncologia mèdica (BOE de 2 de novembre de 2006, núm. 262)

Ordre SSI/577/2013, de 5 d’abril, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Oncologia mèdica i els criteris d’avaluació dels especialistes en formació (BOE de 13 d’abril de 2013, núm. 89)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Oncologia mèdica)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

ONCOLOGIA RADIOTERAPÈUTICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Clínic Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/3142/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Oncologia radioterapèutica (BOE de 13 d’octubre de 2006, núm. 245)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Oncologia radioterapèutica)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

OTORINOLARINGOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de Valencia
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/1262/2007, de 13 d’abril, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Otorinolaringologia (BOE d’8 de maig de 2007, núm. 110)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Otorinolaringologia)

Publicacions recomanades

- es recomana el text:

 • Enciclopedia Médico-Quirúrgica

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

PEDIATRIA I LES SEUES ÀREES ESPECÍFIQUES
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi
 • Hospital de la Vega Baja d'Orihuela
 • Hospital General d'Elda
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira
 • Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva
 • Hospital Francesc de Borja de Gandia

Programa formatiu

Ordre SCO/3148/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Pediatria i les seues àrees específiques (BOE de 14 d’octubre de 2006, núm. 246)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Pediatria i les seues àrees específiques)

Publicacions recomanades

- accés a bases de dades(per exemple MEDLINE, BIREME, Joanna Briggs, CINALH, REDICS, Cochrane)

- accés al texte complet de revistes nacionals i internacionals , bé en format paper o mitjançant biblioteques virtuals

 

tornar a l'índex

PNEUMOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2605/2008, d’1 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Pneumologia (BOE de 15 de setembre de 2008, núm. 223)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Pneumologia)

Publicacions recomanades

- revistas generales de Medicina Interna y Cirugía Torácica

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

PSICOLOGIA CLÍNICA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital de la Vega Baja d'Orihuela
 • Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital de la Plana de Vila-Real
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva
 • UDM Salut Mental- Hospital General d'Elda
 • UDM Salut mental de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe-Departament de Salut de València

Programa formatiu

Ordre SAS/1620/2009, de 2 de juny, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Psicología clínica (BOE de 17 de juny de 2009, núm. 146)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Psicología clínica)

Publicacions recomanades

- mínim de textos bàsics per al suport clínic-terapèutic i/o accés a fonts de dades digitals

 

tornar a l'índex

PSIQUIATRIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitario d'Elx
 • Hospital de la Vega Baja d'Orihuela
 • Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital Arnau de Vilanova de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira
 • Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva
 • UDM Salut Mental- HG d'Elda
 • UDM Salut mental del HUiP la Fe-Departament de Salut de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2616/2008, d’1 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Psiquiatria (BOE de 16 de setembre de 2008, núm. 224)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Psiquiatria)

Publicacions recomanades

- mínim de textos bàsics per al suport clínic-terapèutic i/o accés a fonts de dades digitals

 

tornar a l'índex

RADIODIAGNÒSTIC
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital Universitari de Torrevieja
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínico Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València
 • Hospital Universitari de la Ribera d'Alzira

Programa formatiu

Ordre SCO/634/2008, de 15 de febrer, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Radiodiagnòstic (BOE de 10 de març de 2008, núm. 60)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Radiodiagnòstic)

Publicacions recomanades

- llibres de consulta, tractats generals i monografies

- textos actualitzats i revistes de l’especialitat

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

RADIOFARMÀCIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital Clínic Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/2733/2007, de 4 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Radiofarmàcia (BOE de 22 de setembre de 2007, núm. 228)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Radiofarmàcia)

Publicacions recomanades

- textos actualitzats i revistes de l’especialitat en número suficient

- accés a revistes especialitzades mitjançant mitjans digitals

 

tornar a l'índex

RADIOFÍSICA HOSPITALÀRIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València

Programa formatiu

Programa elaborat per la Comissió Nacional de l’Especialitat i aprovat per la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació del Ministeri d’Educació i Ciència per Resolució de data 25 d’abril de 1996

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Radiofísica hospitalària)

Publicacions recomanades

no s’especifiquen

 

tornar a l'índex

REUMATOLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València

Programa formatiu

Ordre SAS/2855/2009, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de Reumatologia (BOE de 26 d’octubre de 2009, núm. 258)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Reumatologia)

Publicacions recomanades

- llibres recomanats:

 • Títol: Arthritis and Allied Conditions
  Editor: McCarty
 • Títol: Textbook ofRheumatology
  Editores: Kelly et al.
 • Títol: Oxford's Textbook ofRheumatology
  Editor: Gibson et al.
 • Títol: Compendio de las Enfermedades Reumáticas
  Editor American College of Rheumatology
 • Títol: Manual de Reumatología
  Editor: Sociedad Española de Reumatología

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

UROLOGIA
 

Hospitals de la CV on s’impartix

 • Hospital General Universitari d'Alacant
 • Hospital General Universitari d'Elx
 • Hospital Universitari de Sant Joan d'Alacant
 • Hospital General de Castelló
 • Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València
 • Hospital Universitari Doctor Peset de València
 • Hospital Clínic Universitari de València
 • Hospital General Universitari de València

Programa formatiu

Ordre SCO/3358/2006, de 9 d’octubre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’Urologia (BOE d’1 de novembre de 2006, núm. 261)

Requisits d’acreditació docent

Acreditació Docent de Centres i Unitats per a la Formació Sanitària Especialitzada (Urologia)

Publicacions recomanades

- disponibilitat de MEDLINE

- almenys 5 dels textos següents:

 • Tratado General de Urología en Español
 • Tratado General de Urología en Inglés
 • Tratado General de Cirugía Urológica
 • Tratado General de Nefrología
 • Tratado General de Oncología
 • Tratado Monográfico Endoscópico
 • Tratado Monográfico de Endourología
 • Tratado Monográfico de Litiasis Urinaria
 • Tratado Monográfico de Patología Prostática
 • Tratado Monográfico de Andrología
 • Tratado Monográfico de Infecciones Urinarias
 • Tratado Monográfico de Hipertensión
 • Tratado Monográfico de Trasplante renal
 • Tratado Monográfico de Urodinamia
 • Tratado Monográfico de Urológica Pediátrica
 • Tratado Monográfico de Técnicas de Imagen
 • Tratado Monográfico de Retroperitoneo
 • Tratado Monográfico de Suprarrenales
 • Tratado Monográfico sobre Dermatología Genito-urinaria y Venereología

- almenys 5 revistes d’entre les següents:

 

tornar a l'índex

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública