_Valencià _Castellano _English
Formació complementària per a residents sanitaris Formació complementària per a residents sanitaris

Què és?

És una formació addicional, programada anualment, compatible amb els programes oficials de cada especialitat. Té metodologia “en línia” i es realitza a través del Campus Virtual de l'EVES.

A qui va dirigida?

Als i les especialistes en formació en Ciències de la Salut pel sistema de residència, que es formen en els centres i unitats docents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en les especialitats mèdiques previstes en l'apartat 1 de l'annex I del Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, així com les especialitats de farmàcia, psicologia, infermeria i multidisciplinàries previstes en els apartats 2, 3 ,4 i 5 de l'annex I del citat Reial Decret.

Avaluacions

Cada curs establirà el seu propi mètode d'avaluació, així com l'assistència o participació mínima requerida. Amb caràcter general, es requerirà la lectura de, almenys, el 85% dels continguts. S'haurà d'omplir un qüestionari de satisfacció.

Execució i certificació

Els cursos estan inclosos dins del Pla Escola de l'EVES. Al finalitzar, els que hagen complit els requisits, podran descarregar-se un certificat de superació del curs en el seu historial acadèmic, des del campus virtual. El certificat podrà presentar-se davant de la Comissió de Docència corresponent perquè, si esta ho estima, siga valorat dins del programa formatiu de la seua especialitat.

La realització s'ajustarà al compliment de la jornada laboral establida en el Reial Decret 1146/2006, de 6 d'octubre i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i a les normes i acords que a l'empara dels mateixos puguen establir-se en esta matèria. Els i les especialistes en formació a qui es dirigix este pla estan exempts del pagament de taxes per a la realització dels dits cursos.

sol·licituds

Les activitats formatives s'han de demanar a través d'este formulari en línia. Una vegada en el formulari, cal seleccionar el Pla de formació pròpia de l'EVES (Pla Escola) i seleccionar l'activitat en què s'està interessat. A més dels camps precedits per un asterisc, és obligatori proporcionar una adreça de correu electrònic de contacte. Amb caràcter general, el període de matrícula estarà obert fins a dos setmanes abans de l'inici de l'activitat formativa.

  

 

 

 

 

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública