_Valencià _Castellano _English
Pla de Formació continuada, 1ª convocatòria Pla de Formació continuada, 1ª convocatòria

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, establix la formació com a dret del personal al perfeccionament dels seus coneixements, habilitats i aptituds per a millorar en l'exercici de les seues funcions i contribuir a la seua promoció professional, i d'una altra, la formació com deure del citat personal que té l'obligació de contribuir a millorar la qualitat dels servicis públics per mitjà de la seua participació en les activitats formatives i l'aplicació dels coneixements adquirits en l'activitat professional diària.

El Pla de formació continuada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, gestionat per l'EVES, tracta de conjugar estos aspectes amb la demanda dels propis servicis de salut i de tots aquells sectors i institucions que realitzen activitats relacionades amb la salut de la població. La primera convocatòria de 2020 ha sigut publicada en el DOGV amb la Resolució de 9 de gener del 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la la qual s’aprova la primera convocatòria d’accions formatives per a l’exercici 2020.

Les activitats formatives incloses en el Pla de formació continuada seguixen les línies estratègiques del Pla de salut vigent i la cartera de servicis de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i s'estructuren basant-se en la detecció de necessitats formatives realitzades en les direccions generals i els Departaments de salut.

Convocatòries anteriors

  • 1ª Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2019.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2018.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2017.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2016.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2015.
  • Convocatòria del Pla de Formació continuada de 2014.
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública