_Valencià _Castellano _English
Pla de Formació contínuada Pla de Formació contínuada

La Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, establix la formació com a dret del personal al perfeccionament dels seus coneixements, habilitats i aptituds per a millorar en l'exercici de les seues funcions i contribuir a la seua promoció professional, i d'una altra, la formació com deure del citat personal que té l'obligació de contribuir a millorar la qualitat dels servicis públics per mitjà de la seua participació en les activitats formatives i l'aplicació dels coneixements adquirits en l'activitat professional diària.

La convocatòria del Pla de Formació continuada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública gestionat per l'EVES (Resolució de 6 de juny de 2018) s'emmarca en l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques de 9 de març del 2018 (B.O.E núm. 74, de 26 de març), que definix la formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques com el conjunt d'instruments i accions que tenen com a objecte impulsar i estendre entre les Administracions Públiques i els seus empleats i empleades una formació que responga a les seues necessitats.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública