_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
19 / setembre / 2020
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-07-31_DTSM_Medicina_Baremació Provisional

DTSM MEDICINA (ALACANT I VALÈNCIA): BAREMACIÓ PROVISIONAL

 

A 31 de juliol de 2019 es publica la baremació provisional de les persones sol·licitants del Diploma de Transport Sanitari Medicalizado dirigit al personal amb grau o títol de llicenciat en medicina, a celebrar en Alacant i València. En aquests llistats es publica la puntuació obtinguda segons els mèrits adequadament acreditats, així com els defectes a esmenar, si n'hi haguera.

Una vegada publicat aquest llistat provisional s'obri el termini de 10 dies hàbils, fins a les 14 hores del dia 12.08.2019, perquè les persones sol·licitants esmenen els defectes als quals es fa referència en la publicació.

Transcorregut el termini d'esmena, la comissió de selecció de l´EVES examinarà els expedients i publicarà en el seu portal web la relació definitiva d'aspirants admesos en cada edició del curs, per ordre de puntuació, amb informació sobre la data d'inici de cada edició. També s'indicarà el termini i el procediment administratiu per a la formalització de la inscripció al curs mitjançant el pagament de la taxa corresponent, si escau.

En relació amb l'elaboració de la llista definitiva d'admesos/as, en el cas que existisquen sol·licituds amb la mateixa puntuació en el barem i siga necessari el desempat, la comissió de selecció procedirà a baremar de nou aqueixes sol·licituds aplicant el doble de puntuació en aquells mèrits obtinguts en els últims tres anys, prenent com a referència la data de la convocatòria d'aquest curs. Si l'empat persistira, s'assignarà a les persones aspirants doble puntuació en l'apartat d'experiència laboral en urgències.

Sobre el llistat definitiu d'admesos/as podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública