_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
19 / setembre / 2020
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-07-31_DTSM_Enfermería_Baremación Provisional

DTSM ENFERMERIA: BAREMACIÓ PROVISIONAL

 

A 31 de juliol de 2019 es publica la baremació provisional de les persones sol·licitants del Diploma de Transport Sanitari Medicalizat dirigit al personal amb grau o títol de diplomat en infermeria, a celebrar en València. En aquest llistat es publica la puntuació obtinguda segons els mèrits adequadament acreditats, així com els defectes a esmenar, si n'hi haguera.

Una vegada publicat aquest llistat provisional s'obri el termini de 10 dies hàbils, fins a les 14 hores del dia 12.08.2019, perquè les persones sol·licitants esmenen els defectes als quals es fa referència en la publicació.

Transcorregut el termini d'esmena, la comissió de selecció de l´EVES examinarà els expedients i publicarà en el seu portal web la relació definitiva d'aspirants admesos en el curs, per ordre de puntuació, amb informació sobre la data d'inici. També s'indicarà el termini i el procediment administratiu per a la formalització de la inscripció mitjançant el pagament de la taxa corresponent, si escau.

En relació amb l'elaboració de la llista definitiva d'admesos/as, en el cas que existisquen sol·licituds amb la mateixa puntuació en el barem i siga necessari el desempat, la comissió de selecció procedirà a baremar de nou aqueixes sol·licituds aplicant el doble de puntuació en aquells mèrits obtinguts en els últims tres anys, prenent com a referència la data de la convocatòria d'aquest curs. Si l'empat persistira, s'assignarà a les persones aspirants doble puntuació en l'apartat d'experiència laboral en urgències.

Sobre el llistat definitiu d'admesos/as podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública