_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
19 / setembre / 2020
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-08-23_DTSM_medicina_baremacio_definitiva

DTSM PER A PERSONAL MÈDIC 2019 (ALACANT I VALÈNCIA) LLISTES DEFINITIVES

Es fan públiques les llistes amb la baremació definitiva de les persones que presentaren sol·licitud per a cursar el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat dirigit a personal amb llicenciatura o grau en Medicina en les edicions d’Alacant i València de 2019, segons les condicions publicades en la convocatòria del 6 de juny.

Els alumnes admesos són convocats en el següent llocs i dates:

Formalització de la inscripció:

Les persones admeses han de formalitzar la seua inscripció de la següent manera:

  • Els qui tinguen dret a exempció de taxes, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic confirmant l'assistència a registro_eves@gva.es.
  • Els qui no tinguen dret a l'exempció de taxes, mitjançant el pagament de la taxa corresponent abans del 23 de setembre inclòs, seguint les instruccions que es detallen més endavant. Una vegada realitzat el pagament de la taxa, s'haurà de remetre una còpia del justificant de pagament al Registre de l´EVES, enviar-lo per fax al núm. 96.313.16.04 o bé al correu electrònic registro_eves@gva.es. Els impresos per a efectuar el pagament podran arreplegar-se en l'EVES, Unitat de Registre, C/Juan de Garay, 21, València, o descarregant d'Internet el model 046-9970 de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, on també es pot procedir al pagament de la taxa de forma telemàtica. En relació amb el pagament de la taxa, el tipus de gravamen per a l'exercici fiscal 2019 és de 435,36 euros.

La no formalització de la inscripció abans del 23 de setembre implicarà la baixa en el curs i l'admissió de la persona següent en la llista d'espera.

 

Exempcions al pagament de matrícula

D'acord amb l'article 29.4-2, apartat b), de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, les exempcions al pagament són:

El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el sistema valencià de salut, siga quina siga la titularitat jurídica d'aquells.

D'altra banda, amb caràcter general també existixen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l´EVES de la documentació que l'acredite:

  • Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  • Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
  • Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten la dita condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social que s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que disposen els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Pròximament es publicaran en aquesta web les dates i l'horari de les respectives edicions del Diploma de Transport Sanitari Medicalizat.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública