_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
28 / febrer / 2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-11-26_DTSM_Inf_extra_barem_provisional

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DTSM INFERMERIA 2019: BAREMACIÓ PROVISIONAL

Es fa pública la baremació provisional de les persones que sol·liciten accedir a l'ampliació extraordinària del Diploma de Transport Sanitari Medicalizat dirigit al personal amb grau o títol de diplomat en Infermeria, a celebrar en València. En esta llista es publica la puntuació obtinguda segons els mèrits adequadament acreditats, així com els defectes a esmenar, si n'hi haguera.

Una vegada publicada la llista provisional s'obri termini fins a les 14 hores del dia 9 de desembre de 2019 perquè les persones sol·licitants esmenen els defectes als quals es fa referència en la publicació.

Transcorregut el termini d'esmena, la comissió de selecció de l´EVES examinarà els expedients i publicarà en el seu portal web la relació definitiva d'aspirants admesos en el curs, per orde de puntuació, amb informació sobre la data d'inici. També s'indicarà el termini i el procediment administratiu per a la formalització de la inscripció mitjançant el pagament de la taxa corresponent, si és el cas.

Sobre el llistat definitiu d'admesos podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública