_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
28 / febrer / 2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Notícies Notícies
« Arrere

News_201912-20_DSP_2020_corrección

Diploma de Salut Pública 2020: correcció d'errors

Es comunica a les persones interessades la correcció d'errors de la Resolució de 15 de novembre de 2019 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el Curs de Diplomat en Salut Pública, que queda modificada de la següent manera (en negreta, els canvis més significatius):

En el punt 1.1., s'afig el text següent:

  • S'haurà de sol·licitar únicament una de les dues edicions.

Els punts 3.1 i 3.2 queden amb la següent redacció:

  • 3.1.La sol·licitud per a prendre part en el curs (annex II) s'ajustarà al model oficial que es pot descarregar en l'enllaç https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19018_BI.pdf . No admetent-se model diferent a l'indicat. L'autovaloració de mèrits haurà de realitzar-se segons els criteris que figuren com a annex I. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa de: fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE, passaport),la titulació per la qual sol·licita l'admissió, documents acreditatius dels mèrits aportats en l'autobarem i circumstàncies que determinen el torn pel qual se sol·licita l'admissió al curs, en funció del que s'estableix en l'apartat 1.1 d'aquesta resolució.
    Quan s'aporten fotocòpies, aquestes hauran d'estar degudament autenticades, o compulsades pels òrgans de l'Administració Pública que tinguen atribuïdes les competències d'expedició de còpies autèntiques de documents públics administratius privats segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • 3.2. Les sol·licituds aniran dirigides a la Subdirecció General de l’Escola Valenciana d´Estudis de la Salut, C/ Juan de Garay, 21, 46017 València. Podran presentar-se en aquesta Escola, en les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, o en qualsevol altra de les formes previstes en la legislació vigent. Les sol·licituds també es podran tramitar telemàticament a través del procediment https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17820

Queda anul·lat l'annex II tal com va ser publicat en el DOGV núm. 8696 del 12/12/2019 i, en defecte d'això, s'usarà la versió actualitzada disponible en https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19018_BI.pdf

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública