_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
28 / febrer / 2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-12-23_AmpliacioDTSM_Inf_baremacio_definitva

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DTSM Infermeria 2019. LLISTES DEFINITIVES

Es fan públiques les llistes amb la baremació definitiva de les persones que presentaren sol·licitud per a cursar l'ampliació extraordinària del Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat dirigit a personal amb diplomatura o grau en Infermeria de 2019, segons les especificacions publicades del 6 de novembre. En atenció a l'empat de puntuació que s'ha produït en les últimes posicions de la llista, s'ha decidit augmentar excepcionalment el nombre de places del torn ordinari a 46. Seguint el mateix criteri, no s'avisarà més personal de la llista d'espera si no es produïxen tres o més renúncies.

Es convoca les persones admeses en l'EVES el dilluns 13 de gener de 2020 a les 10.00 h.

Formalització de la inscripció:

Les persones admeses han de formalitzar la seua inscripció amb el pagament de la taxa corresponent abans del 7 de gener a les 14:00 (a excepció d'aquelles persones exemptes del pagament de la taxa, segons la normativa que es detalla més avant). Una vegada realitzat el pagament de la taxa, s'haurà de remetre una còpia del justificant de pagament necessàriament al correu electrònic registro_eves@gva.es.

La no formalització de la inscripció i comunicació d'esta a l'EVES abans del 7 de gener a les 14:00 implicarà la baixa en el curs i l'admissió de la persona següent en la llista d'espera.

Els impresos per a efectuar el pagament podran descarregar-se d'Internet el model 046-9970 de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, on també es pot procedir al pagament de la taxa de forma telemàtica.

En relació amb el pagament de la taxa, el tipus de gravamen per a l'exercici fiscal 2019 és de 435,36 euros.

Exempcions al pagament de matrícula

D'acord amb l'article 29.4-2, apartat b), de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, les exempcions al pagament són:

El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el sistema valencià de salut, siga quina siga la titularitat jurídica d'aquells.

D'altra banda, amb caràcter general també existixen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l´EVES de la documentació que l'acredite:

  • Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  • Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
  • Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten la dita condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social que s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que disposen els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Calendari definitiu

(En negreta els canvis respecte al calendari provisional)

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DTSM INFERMERIA 2019. CODI 11911901
 
MÒDUL TEÒRIC
(30 hores)
MÒDUL PRÀCTIC
 
 
EXÀMENS
TALLERS
(24 hores)
GUÀRDIES UVI MÒBIL
(48 hores)
 
GUÀRDIES CICU
(24 hores)
 
DATES
(any 2020)
13, 14, 15, 16 i 17 de gener
20, 21, 23, 24 i 27 de gener
Del 3 al 29 de febrer
Del 3 al 29 de febrer
PRÀCTIC: 28 de gener
TEÒRIC: 29 de gener
RECUPERACIÓ: 5 de febrer
HORARI
Matins, de 10 a 13 hores
Vesprades, de 16 a 19
De 10 a 14 hores
4 guàrdies de 12 hores en equips SAMU
2 guàrdies de 12 hores
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública