_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  EVES » Organigrama
Organigrama de l'EVES Organigrama de l'EVES

L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) és una unitat administrativa de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que depén directament de la Subsecretaria, per al suport cientificotècnic en matèria de formació, docència i investigació. La formació i la docència comprenen la relativa a pregrau, postgrau, especialitzada, contínua i continuada. Li correspon la formació permanent dels professionals del sistema sanitari valencià i en l’exercici de les seues funcions garantirà el compliment del Sistema de Qualitat dels Plans Formatius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La seua estructura i funcions, regulades pel Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, es la següent:

Director (Subdirector General) de l'EVES

Sr. Gustavo Zaragoza Pascual

Servici de Gestió Administrativa

Sra. Carmina Ponce García

Funcions:

 • Gestionar i controlar els assumptes generals de l’EVES.
 • Realitzar la gestió administrativa, econòmica i pressupostària, i tramitar les contractacions necessàries.
 • Preparar estudis i informes tècnics sobre matèries pròpies de l’EVES i de viabilitat dels programes d’actuació en matèria de formació.
 • Elaborar convenis de col·laboració amb universitats, col·legis professionals o qualsevol altre organisme relacionat amb la formació sanitària.
 • Impulsar i coordinar la biblioteca i plataforma de revistes electròniques.
 • Gestionar la convocatòria d’ajudes a projectes d’investigació en matèries de la seua competència.
 • Homologar les activitats formatives en matèria sanitària obtingudes en altres comunitats autònomes.
 • Gestionar el reconeixement de les qualificacions professionals de la branca sanitària obtingudes en altres estats membres de la Unió Europea i l’acreditació dels títols formatius de la branca sanitària expedits a la Comunitat Valenciana per a l’exercici de la professió en un altre estat membre de la Unió Europea.
 • Coordinar els recursos assistencials per a la formació practicoclínica dels estudiants de ciències de la salut en el Sistema Valencià de Salut.

Servici de Docència

Sra. Ángela Torres Gracia

Funcions

 • Detectar les necessitats formatives dels professionals sanitaris i no sanitaris de tots els centres del Sistema Valencià de Salut.
 • Disseny, planificació i execució dels plans formatius (contínua, continuada, formació pròpia d’Escola).
 • Mantindre un sistema de qualitat en els plans formatius.
 • Assessorar i coordinar els grups d’investigació en salut que així ho requerisquen.
 • Organitzar conferències, congressos i fòrums de debat sobre temes rellevants en l’àmbit sanitari i qualsevol altra activitat d’interés per a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 • Coordinar les relacions amb organismes nacionals i internacionals en matèria de formació.
 • Col·laborar en activitats formatives promogudes per associacions de pacients i entitats d’acció social dirigides a personal sanitari i no sanitari.
 • Supervisar l’activitat de les unitats docents adscrites a l’EVES.

 

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública