_Valencià _Castellano _English
Publicacions de l'EVES Publicacions de l'EVES

Actualització: Octubre-2017

 

1

 • El grupo nominal en el entorno sanitario
  • Peiró, S.;Portella, E.
   Guia per desenvolupar i dur a terme una sessió grupal nominal (GN). La TGN està dissenyada expressament per resoldre problemes derivats de situacions en què les opinions individuals s'han de combinar per arribar a una decisió grupal, especialment quan es requereix la participació d'usuaris o d'altres persones fora de l'organització..

tornar a l'índex

2

 • Aplicaciones del diagrama de Barber y Johnson a la gestión hospitalaria
  • Sáiz, E.
   La millor representació gràfica dels indicadors de l'àrea d'hospitalització d'una determinada unitat d'anàlisi és el diagrama Barber i Johnson. Amb aquesta premissa, l'objectiu d'aquest treball se centra en dos aspectes: la importància de les representacions gràfiques en l' "eixida" dels resultats dels sistemes d'informació i les aplicacions i limitacions del DBJ.

tornar a l'índex

3

tornar a l'índex

4

tornar a l'índex

5

 • La evaluación del empleo de las camas hospitalarias
  • Sáiz, E.;Ramos, A.
   Adaptar els servicis clínics i els llits utilitzats millora la cura administrada al pacient perquè permet l'especialització dels recursos humans. Amb aquestes premisses, es proposa el desenvolupament d'un instrument d'avaluació de l'ús de llits hospitalaris.

tornar a l'índex

6

tornar a l'índex

7

 • Introducción a la regresión logística
  • Pérez Hoyos, S.
   Un dels objectius principals de l'epidemiologia és detectar aquells factors que afecten l'existència d'un problema de salut, així com controlar la magnitud d'aquest efecte i construir models predictius que siguen capaços d'avaluar i predir la possible ocurrència del problema de salut.

tornar a l'índex

8

tornar a l'índex

9

tornar a l'índex

10

 • Introducción a la evaluación económica
  • Ridao, M.;Peiró, S.
   L'avaluació econòmica és una tasca fonamentalment interdisciplinària. Consisteix en un conjunt de tècniques utilitzades per a l'anàlisi sistemàtica d'accions alternatives en termes de despeses i beneficis.

tornar a l'índex

11

 • Análisis de supervivencia
  • Pérez Hoyos, S.
   L'interès de l'anàlisi de supervivència se centra en el temps transcorregut des del diagnòstic i la mort. No obstant això, les dades amb estructura similar es poden estudiar utilitzant tècniques d'anàlisi de supervivència. Aquest llibre presenta les tècniques paramètriques i no paramètriques més utilitzades per estimar la probabilitat de supervivència.

tornar a l'índex

12

 • Análisis de decisiones
  • Latour, J.
   La pràctica clínica es caracteritza per la presa de decisions contínues en condicions d'incertesa. La metodologia d'anàlisi de decisions és una alternativa al mètode intuïtiu habitual, proporcionant un marc lògic per a la presa de decisions en condicions inèdites.

tornar a l'índex

13

 • Comparación de resultados, calidad y costes usando bases de datos
  • Librero, J.;Peiró, S.;Ordiñana, R.
   Les mesures de resultat són mitjans indirectes per avaluar l'efectivitat de la pràctica mèdica. L'anàlisi dels resultats de l'atenció sanitària ofereix oportunitats importants per avaluar l'eficàcia i l'eficiència de les pràctiques mèdiques.

tornar a l'índex

14

 • Diseño de cuestionarios
  • Escribà, V.
   Un qüestionari és un procés estructurat de recopilació d'informació mitjançant la realització d'un conjunt de preguntes predeterminat. L'objectiu és obtenir la màxima comparabilitat en la informació obtinguda entre individus.

tornar a l'índex

15

 • Análisis de datos epidemiológicos con Stata 6.0
  • Tobías, A.
   Stata és un programa estadístic de caràcter general. El propòsit d'aquest quadern és aprendre a utilitzar i analitzar críticament els beneficis del programa estadístic Stata, versió 6.0, en la seva aplicació a l'anàlisi de dades clíniques i epidemiològiques.

tornar a l'índex

16

 • La revisión sistemática de la evidencia científica
  • Bernal, E.
   Descripció crítica de la utilitat i limitacions de la revisió sistemàtica de l'evidència en el seu paper de suport a la presa de decisions sanitàries com a mètode sistemàtic i estructurat de recuperació i anàlisi de la literatura existent sobre un problema particular d'interès.

tornar a l'índex

17

 • Introducción a la Regresión Poisson
  • Pérez Hoyos, S.
   Una de les principals mesures dels estudis de seguiment, tant des del punt de vista epidemiològic com clínic, és la taxa d'incidència. Una tècnica d'anàlisi estadística utilitzada per identificar els factors que influeixen en la incidència de la malaltia és la Regressió de Poisson.

tornar a l'índex

18

 • Comorbilidad e índice de Charlson: Cálculo y aplicaciones en el CMBD
  • Librero, J.;Cuenca, C.;Peiró, S.
   La idea bàsica de l'ajust del risc és establir la relació entre l'atenció mèdica i els resultats i no es pot passar per alt la comorbiditat en la construcció dels sistemes d'ajustament de riscos. S'han desenvolupat índexs que varien segons el concepte de comorbiditat. L'índex de Charlson classifica el pronòstic de mort a un any atribuïble a la comorbiditat en estudis longitudinals.

tornar a l'índex

19

 • Introducción al Análisis de series temporales: metodología y aplicaciones en Salud Pública
  • Sáez, M.;Barceló, M.A.
   En aquesta publicació intentem descriure primer alguns dels mètodes estadístics utilitzats per analitzar una sèrie temporal sense tenir en compte altres variables que puguin influir en el mateix, els anomenats mètodes univariants. A continuació, s'introdueixen els models de regressió dinàmica, que es pot considerar una extensió natural dels mètodes univariants.

tornar a l'índex

20

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública