_Valencià _Castellano _English
Unitats docents multiprofessionals d'Atenció Familiar i Comunitària Unitats docents multiprofessionals d'Atenció Familiar i Comunitària

Les unitats docents de les especialitats de Medicina i d'Infermeria Familiar i Comunitària estan constituïdes pel conjunt funcional de centres d'atenció primària, hospitals i altres centres d'assistència específica que tenen adscrits.

L'àmbit de la unitat docent s'establix en l'acord pel qual s'acrediten per a la docència els corresponents centres, atenent els condicionaments geogràfics, la dispersió de la població, el nombre i la distribució dels hospitals i centres d'atenció primària que la integren i el nombre d'especialistes en formació.

En la Comunitat Valenciana hi ha una unitat docent en cada província. La seua organització i funcionament estan regulats pel Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenrotllen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, que deroga parcialment l'Orde de 22 de juny de 1995, per la qual es regulen les Comissions de Docència i els sistemes d'avaluació de la formació de Metges i de Farmacèutics Especialistes. El Reial Decret 183/2008 preveu la transformació de les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària en Unitats Docents Multriprofessionals d'Atenció Familiar i Comunitària.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública