Altres Institucions

ESCOLA NACIONAL DE SANITAT

L'Escola Nacional de Sanitat coordina i acredita el curs de Diplomat en Salut Pública, d'acord amb uns criteris comuns, en les diferents Comunitats Autònomes, possibilitant un sistema formatiu homogeni en tot el Sistema Nacional de Salut.

En la Comunitat Valenciana, l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut està acreditada per l'Escola Nacional de Sanitat per a la impartició i desenvolupament del curs de Diplomat en Salut Pública, comptant amb la participació com a vocal del Tribunal que valora els treballs de fi de curs d'una persona en representació de la citada Escola Nacional de Sanitat.

Aquest curs proporciona als professionals de la salut competències en les disciplines bàsiques de la Salut Pública, possibilitant la interpretació, control i avaluació dels problemes de salut, així com les bases conceptuals i les tècniques d'anàlisis i intervenció pròpies de la Salut Pública, permetent emmarcar les seues activitats professionals dins de les estratègies globals de salut en la Comunitat Valenciana.