Homologacions

Homologació de cursos de formació higienicosanitària dirigits a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació, que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica.

Aquest procediment ve regulat per l'Ordre 1/2016. de 12 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el contingut bàsic dels cursos de formació higienicosanitària, dirigit a professionals que realitzen activitats de tatuatge, pírcing o micropigmentació que no posseïsquen el títol de Tècnic Mitjà o Superior en Estètica i el procediment d'homologació de cursos de formació.

Per a sol·licitar l'homologació dels cursos, haurà de realitzar la tramitació telemàtica prement ACÍ, i descarregar el formulari de sol·licitud ACÍ.

Per a consultar la llista actualitzada de centres de formació higienicosanitària que han sigut homologats per l'EVES per a la impartició de cursos, per províncies:

  • Alacant: ACÍ               
  • Castelló: ACÍ               
  • València: ACÍ 

Aquest procediment ve regulat per la Resolució de 31 de maig de 2010, del conseller de Sanitat, pel qual es regula el procediment d'homologació de cursos de formació en matèria sanitària.

Per a sol·licitar l'homologació dels cursos, haurà de realitzar la tramitació telemàtica prement ACÍ i descarregar el formulari de sol·licitud ACÍ.

Homologació de cursos de formació per a l'ús del DESA, realitzats als països de la Unió Europea.

En relació amb el que s'estableix en l'apartat c) de l'article 8.1 del Decret 159/2017, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la instal·lació i ús de desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics externs fora de l'àmbit sanitari, en la Comunitat Valenciana, les persones dels estats membres de la Unió Europea que hagen realitzat cursos o programes exigits als seus països per a l'ús del DESA podran sol·licitar l'homologació d'aquests cursos prement ACÍ i descarregar el formulari de sol·licitud ACÍ.