Esmena o aportació de documentació a un expedient obert de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut

En relació amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones interessades en un procediment administratiu en l´EVES podran ser requerides per a esmenar la sol·licitud inicial, acompanyant els documents preceptius que li siguen sol·licitats. Així mateix, podran aportar la documentació que estimen pertinent per a la millora de la seua sol·licitud inicial.

A aquest efecte, la documentació haurà d'aportar-se prement ACÍ, fent constar la referència de l'expedient en tramitació o del tràmit sol·licitat.