Comissió de Form. Continuada de les Prof. Sanitàries de la Com.Valenciana

El Sistema Acreditador de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana permet acreditar les activitats de formació continuada (cursos, sessions clíniques, jornades, congressos...). Per a això han d'estar dirigides a qualsevol professió sanitària que contemple la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), complir amb uns requisits previs i superar un procediment d'avaluació basat en criteris de qualitat.

La Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de la Comunitat Valenciana està regulada mitjançant el Decret 204/2014, (DOCV número 7415, de 2 de desembre de 2014).

PROCEDIMENT D'ACREDITACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTINUADA

  • Abans de presentar la sol·licitud d'acreditació, es recomana veure la informació i instruccions del procediment prement ACÍ
  • Podrà sol·licitar la tramitació telemàtica prement ACÍ
  • Descàrrega de formularis (en el cas de no presentar sol·licitud telemàtica): sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada: ACÍ

Després haurà d'optar per:

  • Sol·licitud d'acreditació d'activitats NO PRESENCIALS O MIXTES de Formació Continuada: ACÍ
  • Sol·licitud d'acreditació d'activitats PRESENCIALS de Formació Continuada: ACÍ