Video Explicatiu

Certificats

Tots els certificats d'activitats formatives en línia, semipresencials i/o realitzades des de 2022 es poden descarregar des del Campus Virtual de l'EVES.

Per a obtindre el certificat dels cursos realitzats en l'EVES seguisca els següents passos:

 •  Accedisca al campus virtual de l'EVES

 • Entre en el seu Historial Acadèmic
 • Busque la columna “Diploma” i clique en el botó “PDF”
 • El certificat es descarregarà i guardarà en el seu dispositiu
 • Vaja a la zona inferior de la pàgina, on indica “Historial Acadèmic Antic”
 • Seleccione l'Organització: “EVES”
 • Clique a “Consultar”
 • S'obrirà una nova finestra amb l'Historial Acadèmic Antic
 • Busque el curs que li interesse
 • Descarregue el seu certificat clicant a “Descarregar diploma”

Els certificats de les activitats presencials anteriors a 2022 i els certificats del Pla de Formació Continuada es van emetre en suport físic, i per tant no es poden descarregar des del Campus Virtual.

Per a sol·licitar una còpia dels certificats que no es troben disponibles en l'Historial acadèmic del Campus Virtual ha d'enviar un correu electrònic a la següent adreça: consulta_eves@gva.es
Especifique les següents dades:

 •  Nom i cognoms
 •  DNI/NIE
 •  Codi de l'activitat formativa
 •  Títol de l'activitat