Itineraris Formatius

QUÈ SÓN?

Les activitats formatives incloses en els Itineraris Formatius tenen com a objectiu facilitar la immersió professional inicial i/o l’adaptació dels professionals del Sistema Sanitari de Salut, davant d’un canvi de funcions o de lloc de treball. 
S’estructura en activitats teoricopràctiques que afavoreixen la seguretat del pacient i del professional, així com la qualitat de l’assistència sanitària.

La formació abordarà els continguts que es consideren imprescindibles per a l’exercici d’un lloc de treball amb característiques especials. El nivell bàsic es farà en la modalitat en línia, autoformativa, i estarà disponible durant tot l’any. La immersió és el període de formació pràctica en el qual el professional es qualifica per a l’aplicació de protocols, procediments, ús d’equips, etc., necessaris per a un exercici eficient del lloc de treball. Requereix superar la formació bàsica i es farà en la unitat, servei o equip de treball del departament de salut al qual s’incorpore.

A QUI VA DIRIGIDA?

Als professionals que ocuparan places amb característiques especials de formació i/o experiència que s’incorporen inicialment al Sistema Valencià de Salut, o bé que requereixen adaptar-se a un nou equip de treball i/o un canvi en les seues funcions.

REALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ

En finalitzar l’autoformació, els qui hagen complit els requisits per a superar-la podran descarregar-se de la plataforma virtual el certificat de superació del curs.

En els nivells intermedi i avançat, s’inclouran tallers pràctics que seran certificats per cada departament de salut, i podran sol·licitar la seua acreditació per la Comissió de Formació Continuada.
 

MATRÍCULA

ITINERARI FORMATIU NIVELL BÀSIC PER A INFERMERIA DE CRÍTICS

ITINERARI FORMATIU BÀSIC PER A PERSONAL D'ACOLLIMENT I RECEPCIÓ DE PACIENTS EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

ITINERARI FORMATIU PER A PERSONAL D´INFERMERIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA (AUTOFORMATIU)

ITINERARI FORMATIU PER A PERSONAL MÈDIC EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

ITINERARI FORMATIU BÀSIC PER A FARMACÈUTICS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (AUTOFORMATIU)