Annex C

Activitats formatives de contingut transversal i matèries estratègiques. Esta formació està exclosa de la limitació del número màxim de 5 activitats que es poden sol·licitar contingudes en l'Annex II B.

Contingut

FORMACIÓ GENERAL EN PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

PREVENCIÓ DE LES AGRESIONS EN L´ENTORN SANITARI

PREVENCIÓ I CONTROL DE L´ESTRES

LLENGUATGE INCLUSIU I NO SEXISTA EN L'ÀMBIT SANITARI

ANGLÉS PER ALS NIVELLS A1, A2, B1, B2, C1 y C2 SEGÚN EL MARC EUROPEU COMÚ. CURS DE PREPARACIÓ