Qui som?

EVES
L'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut és un centre de formació adscrit a la Conselleria de Sanitat, dependent de la Direcció General de Personal. Li correspon el suport cientificotècnic en matèria de formació, docència i investigació, així com la planificació, direcció, control, coordinació i supervisió de les unitats dependents dels dos serveis que la componen: Servei de Gestió Administrativa i Servei de Docència.
La seua història es remunta a l'any 1987, data en la qual va iniciar el desenvolupament de les seues activitats sota la denominació d'Institut Valencià d'Estudis en Salut Pública (IVESP). En aquell moment el seu treball se centrava, essencialment, a investigar i formar al personal sanitari en temes relacionats amb la salut pública.
Des de llavors, la seua missió ha anat evolucionant, convertint-se actualment en l'estructura de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública encarregada de la formació continuada de professionals sanitaris i no sanitaris gestionats per aquesta, així com d'altres professionals sanitaris dependents de la Generalitat Valenciana, al mateix temps que organitza activitats formatives dirigides a la ciutadania (pacients, cuidadors, entitats socials i comunitàries dedicades a temes sanitaris i sociosanitaris).