Familia banner

Família bàner

Unitats docents multiprofessionals d'Atenció Familiar i Comunitària

Les Unitats Docents Multiprofessionals d'Atenció Familiar i Comunitària estan constituïdes per un conjunt funcional de centres de salut, hospitals i altres centres d'assistència específica que tenen adscrits.

Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de Formació Sanitària Especialitzada (BOE 21 de febrer 2008, núm. 45).

La Unitat Docent de València va començar la seua trajectòria en la formació de Metges Especialistes en MFyC, l'any 1989 i ha participat en la formació més de dues mil professionals, en el seu àmbit d'actuació, els onze Departaments de Salut de la província de València.

En 2011 va haver-hi un canvi qualitatiu, la sol·licitud d'acreditació com a Unitat Docent Multiprofessional, incorporant a la seua cartera de serveis la formació d'Infermeres Especialistes en Atenció Familiar i Comunitària, presents des de l'any 2012. La Unitat de València és d'àmbit provincial i forma al voltant de 550 residents a l'any. La seua capacitat docent és la més nombrosa de tota Espanya, amb 116 MIR i 34 EIR, per promoció.

Hem de destacar la importància de la labor que realitzen: els equips de la Unitat Docent, la comissió de docència provincial, els tutors i col·laboradors docents dels centres sanitaris acreditats, ESSENCIALS en l'organització d'estades formatives i adquisició de competències establides en els programes oficials de totes dues especialitats. En definitiva, treballem per a una Formació Sanitària Especialitzada de qualitat i una Atenció Familiar i Comunitària amb rigor científic, pròxima a la Persona, a la Família i a la Comunitat.

Contacte - U.D. de Medicina Familiar i Comunitària de València

La Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de València està ubicada en l'edifici de l'EVES:

C/ Juan de Garay, 21.

46017 - València

Tl: 963-131 597 Fax: 963-131 609

Correu electrònic: udmafyc_valencia@gva.es

Blog: http://udmafycvalencia.blogspot.com.es/

 

Organigrama - U.D. d'Atenció Familiar i Comunitària de València

Cap d'Estudis de FSE

Ana Mª Arbáizar Martínez (TF: 963-131 597 / 442 772): arbaizar_ana@gva.es

Tècnics Superiors de Salud - Metges especialistes en MFiC

Carmen Fernández Casalderrey (TF: 963-131 560): fernandez_car@gva.es

Cristina Vivas Maiques (TF: 963-131 596): vivas_cri@gva.es

José Luis Gonzálvez Perales (TF: 963-131610): gonzalvez_jospera@gva.es

Infermeres de l'UD- Especialistes en EFiC:

Desamparados Romero Cervera (TF: 963-131595): romero_ampcer@gva.es 

Pablo Silva Tomás (TF: 963-131613): silva_pab@gva.es

Auxiliars administratius:

Guillermo Alborch Mallol (TF: 963-131 597): alborch_gui@gva.es

Lourdes Navarro Giménez (TF: 963-131 598): navarro_lougim@gva.es

Maria José Noguera Torres (TF: 963-131 556): noguera_martor@gva.es 

Unitats Docents

Visualització del menú