Banner matrones

Bàner matrones

U.D. Infermeria Obstetricoginecològica (Comares)

La Unitat Docent de Comares de la Comunitat Valenciana es crea en 1993 per a desenvolupar el que es preveu en l'Ordre Ministerial de l'1 de Juny de 1992, per la qual s'aprovava el programa de formació i els requisits de les Unitats Docents per a l'obtenció del títol d'especialista en infermeria obstètric-ginecològica (Comares).

Aquesta Ordre responia a un requeriment de la Unió Europea en matèria sanitària que indicava que la regulació de formació de Comares era una de les condicions necessàries per a l'entrada d'Espanya a la Unió Europea.

Posteriorment, la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i el Reial decret 450/2005, de 22 d'abril, sobre especialitats d'Infermeria, estableixen respectivament, el procediment per a aprovar els programes formatius de les especialitats sanitàries en general i de les especialitats d'Infermeria en particular.

En compliment d'aquesta nova normativa, la Comissió Nacional de l'Especialitat d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Comare) ha elaborat el programa formatiu d'aquesta especialitat, recollit en l'Orde SAS/1349/2009, de 6 de maig, per la qual s'aprova i publica el programa formatiu de l'especialitat d'Infermeria Obstètric-Ginecològica (Comare).

La formació de Comares via IIR consta de dos anys de duració, amb un total de 3.600 hores formatives.  Un 26% del total de la duració del programa formatiu versa en l'adquisició de coneixements teòrics, que es realitza a l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES), localitzat a València.

La Unitat Docent de Comares de la Comunitat Valenciana és l'òrgan docent-assistencial acreditat davant el Ministeri de Sanitat, per a impartir el programa de formació que condueix a l'obtenció del Títol d'Infermer Especialista en Infermeria Obstètric- Ginecològica (Comare). Aquest títol és expedit pel Ministeri d'Educació i Cultura.

L'Entitat Patrimonial de la Unitat Docent de Comares de la Comunitat Valenciana és la Conselleria de Sanitat.

Pla de formació en Infermeria Obstètric-Ginecològica (Comares)

  • Programa formatiu (Ordre SAS/1349/2009, del Ministeri de Sanitat i Política Social, BOE 28/05/2009)

Cap d'estudis:

Lola Serrano Raya

Especialista en Infermeria Obstètric-Ginecològica (Comare)

Secretaria:
Carmen Gallardo Deasit (tel. 96 313 15 77)

Rebeca Serra Prior (tel. 96 313 15 99)

Correu electrònic: udcomares_eves@gva.es