Banner salud laboral


 

U.D. Multiprofessional de Salut Laboral de la Comunitat Valenciana

 

La Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant UDMSL-CV), els òrgans de coordinació de la qual s'ubiquen i depenen de la Direcció de l'EVES, està formada pel conjunt funcional de dispositius docents i assistencials acreditats pel Ministeri de Sanitat amb data 22 de juny del 2012, per a impartir els programes de formació postgraduada de les especialitats en Ciències de la Salut, de Medicina del Treball i Infermeria del Treball.

La Unitat, inicialment dita “Unitat Docent de Medicina del Treball de Valencia” i dedicada només a la formació d'especialistes en Medicina del Treball, es va crear per la Resolució del 6 d'abril del 2006 del director general de Relacions amb les Corts i Secretariat del Govern de la Presidència de la Generalitat Valenciana. En 2012, i a instàncies de la Conselleria de Sanitat i la Direcció de l'EVES, el Ministeri de Sanitat la reacredita com a “Unitat Docent Multiprofessional de Salut Laboral de la Comunitat Valenciana”, amb dos novetats respecte de l'anterior: per un costat incorpora els dispositius docents de la província d'Alacant, amb la qual cosa la Unitat va passar a coordinar la formació de les especialitats sanitàries de Salut Laboral en l'àmbit de tota la Comunitat Valenciana i per un altre costat va iniciar la formació d'especialistes en Infermeria del Treball.

Cap d'estudis:

Enfermeria del Treball:

Secretaria: 963131540

Enllaços d'interés

 

Visualització del menú