Pla de Formació continuada

La formació continuada s’emmarca en l’Acord de Formació per a l’Ús de les Administracions Públiques, que defineix la formació per a l’Ús de les Administracions Públiques com el conjunt d’instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les administracions públiques i els seus empleats i empleades una formació que responga a les seues necessitats. 

La seua finalitat és el perfeccionament dels coneixements, habilitats i aptituds per a millorar l’exercici de les seues funcions, contribuir a la promoció professional i a la formació com a deure del personal esmentat que té l’obligació de contribuir a millorar la qualitat dels serveis públics mitjançant la seua participació en les activitats formatives i l’aplicació dels coneixements adquirits en l’activitat professional diària.

Va dirigida al personal d’institucions sanitàries i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en què es realitzen funcions de Salut Pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat, així com el personal sanitari de l’Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada activitat. També podrà participar en les activitats oferides per aquesta escola el personal que realitze funcions de tipus sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública. 
Aquesta oferta d’activitats formatives es publica anualment en el DOGV, és finançada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través dels fons transferits des de l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), detrets de les nòmines del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat. A la Comunitat Valenciana aquesta convocatòria està coordinada per l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP) 

Activitats 2024

Selecciona tu plan