Pla de Formació EVES

L’oferta formativa del Pla EVES o Pla Escola es configura com un pla propi dirigit a professionals sanitaris, responsables de la planificació i gestió dels servicis, personal en general dels servicis de salut i altres col·lectius relacionats amb la salut; en molts casos és personal no gestionat per la Conselleria de Sanitat. 
El Pla de Formació EVES o Pla Escola inclou propostes i programes de formació especialitzada, actualització i reciclatge de professionals.
Els grups d’interés preferent als quals van dirigides les activitats són professionals sanitaris, responsables de la planificació i gestió dels serveis, treballadors en general dels servicis de salut i col·lectius de professionals relacionats amb la salut
Les activitats formatives del Pla de Formació EVES o Pla Escola, per als qui no són personal gestionat per la Conselleria de Sanitat, estan subjectes al pagament de les taxes previstes en la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes per la impartició de cursos organitzats per la Conselleria de Sanitat, el valor de les quals depén de la duració de l’activitat.
Les activitats formatives incloses en el Pla EVES es publiquen al llarg de l’any en el Portal de l’EVES, on s’indica la manera i el període per a sol·licitar-les. És per això que la programació prevista per a 2024 pot experimentar variacions al llarg de l’exercici.

Selecciona tu plan