Noticies

INICI CURS DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA ED. 2023-24

05/09/2023 - INICI CURS DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA ED. 2023-24

Es comunica que el curs de Diplomat en Salut Pública edició 2023-24 (convocatòria publicada en el DOGV de data 23 de maig de 2023) començarà el pròxim 20 de setembre de 2023 en la plataforma virtual de l´EVES.

DTSM PER A INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES

26/07/2023 - DTSM PER A INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES

Es fan públiques les llistes amb la puntuació definitiva de la prova de coneiximents per a accedir al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en Infermeria, amb codi 123197100, segons les condicions publicades en la convocatòria de 12 de maig de 2023.

CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023: LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS

21/07/2023 - CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023: LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS

Segons establix la Resolució de 16 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el curs de Diplomat en Salut Pública (DOGV Núm 9601 / 23.05.2023), en la base 5.3, es fa pública la relació definitiva d'aspirants.

PREGUNTES DEFINITIVES DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

13/07/2023 - PREGUNTES DEFINITIVES DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

Vistes les al·legacions presentades a les respostes de la prova de coneixements del DTSM per a Infermeria, el SESCV ha acordat anul·lar les preguntes 10, 39 i 43.

PUBLICACIÓ DE LES RESPOSTES DE LA PROVA DE CONEIXEMENT PER AL DTSM 2023-INFERMERIA

30/06/2023 - PUBLICACIÓ DE LES RESPOSTES DE LA PROVA DE CONEIXEMENT PER AL DTSM 2023-INFERMERIA

Es fa pública la plantilla amb les respostes correctes a la prova de coneixement per a la selecció de l'alumnat per al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat per a personal diplomat o graduat en Infermería.

ACCÉS Al CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA. LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS

23/06/2023 - ACCÉS Al CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA. LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS

Publicació de les llistes provisionals del Diploma de Salut Pública 2003.

DTSM INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS A LA PROVA DE CONEIXIMENT

14/06/2023 - DTSM INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS A LA PROVA DE CONEIXIMENT

Publicació de les llistes definitives de persones aspirants admeses a les proves de coneiximent a realitzar en València i Alacant.

DTSM INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS A LA PROVA DE CONEIXEMENT

14/06/2023 - DTSM INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES D'ASPIRANTS A LA PROVA DE CONEIXEMENT

D'acord amb el que s'establix en la convocatòria del curs...

LLISTA PROVISIONAL PER A LA PROVA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

01/06/2023 - LLISTA PROVISIONAL PER A LA PROVA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

D'acord amb la convocatòria del curs del Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat per a personal diplomat o...

CONVOCATÒRIA DEL CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023

23/05/2023 - CONVOCATÒRIA DEL CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023

El DOGV ha publicat el 23 de maig de 2023 la Resolució de 16 de maig de 2023, de...

CONVOCATÒRIA DEL CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023

23/05/2023 - CONVOCATÒRIA DEL CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023

Publicada la convocatòria per al curs de diplomat en salut publica 2023

CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

13/05/2023 - CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

En data 12 de maig de 2023 es convoca el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en infermeria